System stanowi warstwę komunikacyjną i realizuje routing danych  poprzez komunikaty synchroniczne i asynchroniczne pomiędzy systemami PSZ, a także systemami zewnętrznymi.

W ramach realizacji projektu zrealizowane zostały: moduł centralny (SB) odpowiedzialny za autentykację i autoryzację węzłów systemu oraz przetwarzanie komunikatów, moduły proxy dedykowane dla klientów systemu Broker SI PSZ odpowiedzialne za odbieranie i przetwarzania komunikatów (SBpx) w lokalnych węzłach jak również powstała Centralna Baza Użytkowników i Węzłów (CBUiW), której zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie informacji o wszystkich użytkownikach systemów PSZ wraz z modułem CAS (Central Authentication Service) odpowiedzialnym za realizację funkcjonalności SSO (Single Sign-On). 

Projekt realizujemy w architekturze SOA. Podczas realizacji projektu wykorzystujemy zarówno rozwiązania komercyjne (m.in. platformę integracyjną SoftwareAG webMethods) oraz rozwiązania open source (m.in. bazę danych PostgreSQL, EnterpriseDB i produkty Red Hat).