Ezla to profesjonalne narzędzie do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Nasze autorskie rozwiązanie zostało przygotowane z uwzględnieniem wszystkich wymagań prawnych i funkcjonalnych.

System został zaprojektowany tak, aby obsługiwać wszystkie przypadki biznesowe wymagane przez ZUS tj.:

 • tworzenie zaświadczeń lekarskich w trybie online oraz offline:
 • anulowanie zaświadczeń lekarskich z opcjonalnym wystawieniem nowych w miejsce anulowanego;
 • elektronizacja zaświadczeń utworzonych w trybie offline;
 • unieważnienie zarezerwowanych numerów na potrzeby trybu alternatywnego.

W celu ułatwienia pracy w naszym systemie wprowadziliśmy szereg udogodnień tak, aby proces wystawiania zwolnienia był szybki i zautomatyzowany.

 

Interfejs użytkownika został ograniczony do minimum kliknięć. Nasi testerzy (w tym również lekarze) są w stanie utworzyć elektroniczne zwolnienie lekarskie, bazując na naszym narzędziu, w czasie mniejszym niż 10 sekund, przy czym najdłuższą czynnością jest wprowadzenie numeru PESEL pacjenta.

 

Wspomniana automatyzacja jest możliwa między innymi dzięki:

 • integracji z PUE ZUS – dane pobierane są automatycznie a dokumenty walidowane, utrzymujemy również automatycznie aktywną sesję w PUE ZUS;
 • integracji z eWUŚ – informacja dla lekarza o uprawnieniach świadczeniobiorcy;
 • integracji z ePUAP i podpisem kwalifikowanym, w tym również dla urządzeń mobilnych;
 • automatyczne uzupełnianie danych dotyczących ubezpieczonego, płatnika, lekarza, placówki, numerów statystycznych (IDC-10) oraz kodów choroby;
 • walidacje uniemożliwiają wprowadzenie błędnych danych;
 • obsługa kalendarza;
 • ergonomizacji kontrolek (np. dostosowanie klawiatury do wprowadzenia danych numerycznych i alfanumerycznych, kontrola wyboru daty w zależności od wygody – spinner lub kalendarz).

 

Zapisz

Zapisz