Wortal PSZ to ustandaryzowany, internetowy serwis informacyjny publicznych służb zatrudnienia, tj. powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy.

Wortal PSZ składa się witryny centralnej, która zawiera informacje dotyczące krajowego i europejskiego rynku pracy, zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób oraz przepisów prawnych regulujących kwestie z tym związane oraz z witryn urzędów pracy które w sposób kompleksowy i ujednolicony prezentują informacje dotyczące oferowanego wsparcia, świadczonych usług oraz aktualnej sytuacji na lokalnych rynkach pracy. 

W projekcie wykorzystujemy technologię Liferay Portal CMS, który jest profesjonalnym systemem zarządzania treścią. Liferay posiada otwarty kod (ang. open source), dzięki czemu jest wolny od opłat licencyjnych i utrzymaniowych.

Dzięki temu projektowi zdobyliśmy kolejne doświadczenia, które dopisujemy do listy swoich kompetencji.