Nowy moduł systemu Emp@tia umożliwia obsługę wniosków elektronicznych o wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500+".

Emp@tia adresowana jest do wszystkich obywateli, a szczególnie do osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych oferowanych przez Państwo. Adresatami portalu są również pracownicy instytucji realizujących politykę socjalną Państwa.

Portal Emp@tia w jednym miejscu gromadzi kompletne i aktualne informacje pozwalające skutecznie skorzystać z oferowanych przez państwo świadczeń socjalnych i ewentualnie o nie wnioskować.

W ramach utrzymania systemu Emp@tia utworzyliśmy i obsługujemy nowy moduł do obsługi świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500+", który rocznie obsługuje około 1 mln wniosków. 

Podczas realizacji projektu wykorzystujemy m.in. następujące technologie: ORACLE API Gateway (OAG), Oracle Glassfish, Oracle Database, Mongo DB, JSF/PrimeFaces, WS-Security z wykorzystaniem infrastruktury klucza publicznego PKI, WSO2 Enterprise Service Bus, WSO2 Business Process Server, WSO2 Identity Server, WSO2 Governance Register, WSO2 Business Activity Monitoring.

System jest zintegrowany z ponad 6 tysiącami systemów dziedzinowych w gminach, powiatach, urzędach  marszałkowskich i urzędach wojewódzkich, kilkunastoma bankami, ZUS’em, Ministerstwem Finansów, systemami w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz ePUAP’em.