Hurtownia Danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest istotnym elementem IT w strategii rozwoju tego urzędu.

Jest to system klasy MIS (Management Information System), zbierający dane ze wszystkich wydziałów, dostarczający analizy i raporty zarządcze. Cele projektu określone przez ZUS to m.in.: udostępnienie użytkownikom końcowym narzędzi pozwalających na samodzielne prowadzenie analiz i opracowywanie raportów; dostarczenie informacji dla systemów dziedzinowych i transakcyjnych (np. system aktuarialny); uniezależnienie ZUS od dostawców platform analitycznych, pozyskanie kompetencji, stworzenie procesów organizacyjnych i struktur pozwalających ZUS na samodzielny rozwój i eksploatację rozwiązania hurtowni danych; ujednolicenie platform informacyjnych oraz optymalizacja wykorzystania zasobów IT ZUS.
Nasza firma jest odpowiedzialna w całości za testy Hurtowni danych oraz za serwis dostarczonego rozwiązania.