Aplikacja umożliwiająca obsługę procesu wydawania decyzji administracyjnych, dotyczących zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Aplikacja wykorzystywana jest przez Urzędy Wojewódzkie i MRPiPS. System integruje się z innymi systemami zewnętrznymi oraz obsługuje elektroniczne wnioski składane przez pracodawców za pośrednictwem sieci internetowej.
Przy realizacji projektu wykorzystujemy technologie: AngularJS, Bootstrap, Laravel (PHP), PostgreSQL, SSO, Guzzle.