POBR to system informatyczny Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zajmującego się zbieraniem, gromadzeniem, analizowaniem i upowszechnianiem danych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

System składa się z Hurtowni Danych i portalu informacyjnego. W systemie wykorzystywane są następujące technologie: MS SQL Server, MS Bussiness Intelligence, GIS MapInfo Pro, JBoss Application Platform, Java, .Net